ΑΡΧΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΡΓΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Τι είναι η γεωθέρμια;
 
 

Η άντληση ενέργειας από την γη και η εκμετάλλευση αυτής για την παραγωγή θέρμανσης.

Μία εναλλακτική πρόταση για τη θέρμανση κατοικιών είναι η χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και η εκμετάλλευση της αντλούμενης ενέργειας από τη σταθερή θερμοκρασία της γης.

Κατά μέσον όρο η θερμοκρασία του εδάφους σε βάθος 60-70 εκ είναι +7 βαθμούς όταν η θερμοκρασία στην επιφάνεια είναι 0 βαθμούς.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντλήσεις αυτήν την ενέργεια και να την μετατρέψεις σε θερμότητα.

 
Ερωτήσεις Γεωθερμίας
Τι είναι η γεωθέρμια;

Πλεονεκτήματα της γεωθερμίας!

Η φύση των γεωθερμικών πόρων!

Γεωθερμία-Ανάγκες που εξυπηρετεί!

Aμεσες χρήσεις της γεωθερμίας!

Τι χρειάζεται για την έκδοση άδειας γεωθερμίας;