ΑΡΧΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΡΓΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Πόσο βαθιά πρέπει να κάνω την γεώτρηση;
 
 

Το βάθος της γεώτρησης εξαρτάται από τα δείγματα των πετρωμάτων που θα συλλέξουμε κατά τη διάνοιξή της και τον διεξοδικό έλεγχο του υλικού πόρου. Αξιοποιείται πλήρως και με τον πιο αναλυτικό τρόπο η καταγραφή και το είδος των πετρωμάτων.
 

 
Ερωτήσεις Γεωτρήσεων
Μπορώ να γνωρίζω εάν υπάρχει νερό σε κάποιο σημείο πριν κάνω μια γεώτρηση;

Πόσο βαθιά πρέπει να κάνω την γεώτρηση;

Η γεώτρησή μου έχει τον τελευταίο καιρό μειωμένη παροχή. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τι μπορώ να κάνω;

Πολύ συνηθισμένη ερώτηση: Υπάρχουν υπόγεια ποτάμια κάτω από τη Γή; Πως κυλάει το νερό κάτω από το έδαφος;

Η γεώτρηση που έχω στο εξοχικό μου βγάζει καθαρό νερό που το χρησιμοποιώ για πότισμα. Μπορώ να πιω από αυτό το νερό;

Το νερό της γεώτρησής μου είναι "γλυφό". Βρίσκεται εξάλλου πολύ κοντά στη θάλασσα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να βελτιώσω την κατάσταση;